Squaretalk приложения, интеграции и API

Свържете Squaretalk с тонове полезни CRM-и и платформи по Ваше желание или интегрирайте своята с нашето API!

Вкарвайте и набирайте своите контакти в собствената си вътрешна среда.

Let us show you how to increase your performance

Моментална интеграция със:

Поръчайте своето демо

Интегрирайте се с нашата сиситема

Интегрирайте с нас като комбинирате своята платформа с Squaretalk. Възползвайте се от тази уникална възможност като свържете Squaretalk с тонове полезни CRM-и и платформи по ваше желание или интегрирайте своята с нашето API! Това е ползотворно за вас, защото ще можете да вкарвате и набирате своите контакти в собствената си вътрешна среда.